Hypnóza pro začátečníky

Lektor: Ing. Vojtěch Lust, M.I.M.

Intenzivní kurz, ve kterém se nejen prakticky naučíte různé techniky navození hypnotických stavů a jak je využívat ve svém osobním životě či při práci s klienty, ale budete mít nejednu příležitost poznat více i sami sebe.  

Je užitečný pro ty, kteří pracují s lidmi i pro ty, kteří chtějí techniky hypnózy využít pro vlastní rozvoj. 

Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale soustředí se především praktický nácvik technik a možností jejich využití v praxi. Ve skupině si několikrát vyzkoušíte roli hypnotizéra, hypnotizovaného i budete mít možnost být v roli pozorovatele a sledovat, jak hypnóza působí. Vždy dostáváte od lektora zpětnou vazbu a návody, jak techniku ještě zlepšit, abyste se ji naučili co nejlépe.

Účastníci obdrží po absolvování kurzu certifikát

Co se naučíte:


 • jak se naladit na způsob uvažování a vnímání klienta použitím verbálních i neverbálních technik a používat jej v rámci hypnotických postupů.

 • navodit stav hypnózy použitím direktivních, nedirektivních a konverzačních technik.

 • efektivně použít existující individuální vzorce reagování klienta pro umožnění rychlé a tvůrčí změny.

 • komunikovat s využitím nevědomé úrovně.

 • převrátit vnitřní konflikt a odpor ve zdroj kreativních změn.

 • používat hlas, gesta a fyzický kontakt pro navození žádaných změn.

 • používat hypnotické fenomény jako je disociace, věková regrese a časové zkreslení pro žádané změny.

 • techniky autohypnózy a autosugesce.

 • používat techniky pro kontrolu chování, fobií a vnímání bolesti. 

Obsah kurzu:

POROZUMĚNÍ HYPNÓZE - Tradiční a Ericksonovský přístup
 • různé vysvětlení hypnotických stavů (definování hypnózy)

 • historie hypnózy

 • mýty a realita hypnózy

 • různé stupně prožívání hypnotických stavů (test hypnability)

 • principy Ericksonovské hypnózy

 • možné kontraindikace použití hypnózy
NAVOZENÍ HYPNÓZY

 • Tradiční a Ericksonovská strategie indukce pro jednotlivce a skupiny

 • dvojitá indukce
HYPNOTICKÉ FENOMÉNY

 • Vědomé a nevědomé disociace

 • věková progrese a regrese

 • Pseudo-orientace v čase
ERICKSONOVSKÁ HYPNÓZA
 • rapport, následování a vedení

 • získávání důležitých informací

 • nastavení postupu pro požadovaný výstup chování

 • využití zdrojů

 • formování budoucnosti, posthypnotické sugesce

Studijní skupina: maximálně 15 účastníků

Termín:

25. - 29.9.2020

každý den od 9:30 do 16:30

Cena: 12 500 Kč (při úhradě kurzu do 1.8. cena 10 950 Kč)

Pro ty, kdo už kurz absolvovali a chtějí si ho zopakovat, je cena snížena na 6000 Kč.

Kde: Praha 1, Klimentská 50

Přihlášky:

Přihlásit se můžete e-mailem na prihlaskynakurzy@gmail.com.