Aplikovaná hypnóza

Využití hypnózy pro dosažení požadovaných změn

Lektor: Ing. Vojtěch Lust, M.I.M.

Absolvováním základního kurzu hypnózy jste se naučili různé techniky navození transu. Můžete pokračovat v prohlubování svých znalostí na kurzu aplikované hypnózy, kde se dozvíte, jak stav transu použít k realizaci jemných avšak účinných změn v prožívání člověka, které směřují k větší životní spokojenosti. 

Pro koho je kurz určen: 

Pro ty, kteří už absolvovali základní kurz hypnózy a chtějí se naučit, jak transové techniky konkrétně využít. Jak sestavit "příběh", který klientovi ve stavu hypnózy vypráví, aby měl potřebnou účinnost a vedl k vytčenému cíli.

Náplň kurzu:
  • využití nevědomých změn
  • vědomý a nevědomý přístup pro nalezení řešení

  • spouštěče jako nástroj osobních změn

  • umění přerámcování
  • použití metafor

  • použití příběhů, vtipů a víceúrovňové metafory

  • paradoxní komunikace a využití jejích jednotlivých strategií
Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří už absolvovali základní kurz hypnózy a chtějí se naučit, jak transové techniky konkrétně využít. Jak sestavit "příběh", který klientovi ve stavu hypnózy vypráví, aby měl potřebnou účinnost a vedl k vytčenému cíli. 

Mohou se přihlásit i absolventi základního kurzu hypnózy u jiných lektorů.

Co si z kurzu odnesete:

Prohloubíte si znalosti hypnózy ve smyslu jejího využití pro nastartování ozdravných změn v chování a životě klienta, případně pro zlepšení jeho schopnosti učení a podání výkonu v konkrétním oboru.

Kde: Praha 1, Klimentská 50

Termín:

Kdy: 7. - 8.11.2020

Cena 3.900 Kč 

Přihlásit se můžete e-mailem na prihlaskynakurzy@gmail.com.