Obvyklý postup

Klient, který přijde na večerní konstelace nebo se v rámci semináře rozhodne si konstelaci postavit, nejprve:

  • popíše situaci, kterou chce řešit
  • a sdělí, k jakému výsledku chce dojít. Jak si přeje, aby situace vypadala po konstelaci.

Další postup vypadá obvykle takto:

  • Lektor klientovi řekne, jaké osoby má pro konstelaci vybrat.
  • Klient vybere z přítomných účastníků zástupce osob. Každý účastník, který nechce v konstelaci jako zástupce figurovat, má právo roli odmítnout.
  • Klient rozmístí zástupce v prostoru místnosti podle toho, jak cítí, že je jejich správná pozice.
  • Pak se posadí a sleduje průběh konstelace.
  • Lektor postupně oslovuje jednotlivé zástupce a ti vyjadřují své pocity v těle (např. bolest hlavy, sevřená hruď) nebo pocity vůči ostatním zástupcům (např. sympatie, odpor, lhostejnost)
  • Lektor postupně vede jednotlivé zástupce k rozkrytí vazeb v systémů a nastavení rovnováhy - přirozeného stavu systému, ve kterém všichni mají své pravé místo.
  • Ve správném okamžiku lektor do konstelace vezme klienta a ten si vstoupí do své pozice, aby prožil pocity, které jsou pro něj a jeho pochopení souvislostí důležité.

 

Příklad konkrétní konstelace