Příklad konkrétní šamanské konstelace

Na konstelace přišla mladá žena. Má pocit, že se nedokáže radovat ze svého mateřství, mívá deprese, bývá velmi podrážděná a vztek si někdy vylévá na svém malém synovi. Zdá se jí, jakoby ho pořádně nevnímala, jakoby jí pozornost a energie unikala směrem k rodičům. Jako zadání konstelace uvede, že chce dospět, zdravě uzavřít vztah s rodiči a plně se soustředit na svou současnou rodinu. Mít radost ze života. 

Jako zástupce má vybrat někoho za sebe (A), svou matku (B) a svého otce (C). Rozmístí je do prostoru tak, že všechny osoby jsou poměrně daleko od sebe, zástupkyně mladé ženy stojí stranou.

Zástupci v konstelaci sdělují své první pocity.

Žena (A) cítí velkou zimu - ta symbolizuje strach.

Matka (B) necítí žádné city ani k dceři, ani k manželovi. Vnímá napětí v těle.

Otec (C) se cítí být nad věcí.

Postupně vychází najevo, že matka (B) otce (C - svého manžela) zneužila, nemiluje ho. Svůj postoj si uvědomuje, ale necítí lítost. Otci (C) je to líto.

Lektor do konstelace přidává zástupkyni (D), která představuje sexualitu. Ta sděluje, že je v rodinném systému pouze kvůli dětem, jinak nemá žádnou jinou úlohu.

Zadavatelka konstelace potvrzuje, že realita její původní rodiny je skutečně taková.

Zástupkyně ženy (A) stále cítí velký chlad a lehce se třese.

Později chce matka (B) navázat kontakt s dcerou (A), ale je jasné, že se na dceru chce jen "pověsit" a dále ji zneužívat. Dcera (A) se snaží uniknout. Staví se vedle otce (C). Vychází najevo, že dcera (A) se celý život snažila otci (C) nahradit lásku své matky (B), rozhodla se být mu partnerkou. Zástupkyně sexuality (D) se jí i otci pokouší sdělit, že je to špatně. Oba se tváří nechápavě.

V tomto okamžiku lektor vyměňuje zástupkyni ženy (A) za skutečnou osobu.

Ta si s překvapením uvědomuje, jak se vedle otce (C) jako jeho partnerka cítí zcela samozřejmě a považuje to za správné. Uvědomění si tohoto pocitu a z něj se odvíjejícího chování je nejpodstatnější moment konstelace. Dokud to mladá žena neviděla, nemohla udělat změnu.

Později se loučí se svými rodiči a odchází k zástupkyni sexuality (D), kterou objímá. Vnímá její sílu a přesah sexuality jako základní životní energie nad její osobou. V okamžiku, kdy duševně dospívá, může vnímat svou sexualitu a cítit dostatek energie.

Výše uvedená konstelace je popsána pouze v hlavních bodech. Nejsou uvedeny věty, které si zástupci pod vedením lektora sdělují, ani jednotlivé změny, které se postupně odehrávají ve vztazích mezi zástupci. Celá konstelace trvala asi hodinu.

Nelze přesně popsat emoce, které jsou podstatou konstelací. To je možné jen zažít.

Je až neuvěřitelné, jak cizí lidé mohou velmi přesně vnímat pocity těch, které v konstelaci zastupují, ačkoli o nich nic neví.