Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je německý psychoterapeut Bert Hellinger.

Rodinné konstelace umožňují podívat se na skutečnou realitu našich životů, vztahů a nejrůznějších problémů. 

Na základě toho pak dokáže opravit to, co je nezdravé, dát situaci její pravý řád a tím nastartovat cestu k uzdravení. 

Málokdo z nás žije jako poustevník hluboko v lesích bez kontaktu s dalšími lidmi. Každý žije v určitém systému. Máme svou rodinu, matku, otce, své lásky, děti, ale i nadřízené, kolegy atd. Ti všichni nás ovlivňují a my svým jednáním ovlivňujeme zase zpětně je. Někdy více, někdy méně.

Rodinné konstelace tyto vztahy ukazují a jdou ještě dál. Odkrývají vliv předchozích generací. Někdy ani netušíme, jak se například úmrtí dítěte naší babičky může promítnout do našeho života, nebyla-li tato tragická událost skutečně přijata a tak říkajíc „oplakána“. Vše, co je potlačeno, skryto nebo o čem se ve „slušných rodinách“ nemluví, si zachovává svou sílu a působí destruktivně. 

Výhodou této metody je, že se nepokouší o zevrubnou analýzu problému a vztahů mezi lidmi, neshromažďuje fakta, výpovědi všech dotčených stran a pak nehledá přijatelná řešení. Konstelace jdou přímo k jádru věci, k základním pocitům, motivacím a vazbám mezi lidmi. 

Nemusíte sdělovat lektorovi vaši rodinnou historii či popisovat problémy v práci. Stačí, když víte, co potřebujete vyřešit, kam se chcete posunout. 

Problémy, k jejichž řešení lze rodinné konstelace úspěšně použít, jsou nejrůznější: 

  • Proč mě chce opustit moje žena? 
  • Kam se poděla moje sexuální touha a radost ze života?
  • Trápí mě chronický kašel a už se ho chci zbavit.
  • Sice jsem dospělá, ale stále se cítím jako malé dítě. Teď už chci dospět.
  • Proč nemohu otěhotnět? 

  

O rodinných konstelacích bylo napsáno mnoho. 

Srozumitelně je definuje například encyklopedie Wikipedie

Zajímavou reportáž popisujicí jak metodu, tak konkrétní průběh konstelace najdete na serveru Novinky.cz