Lidé se od nepaměti v těžkých chvílích obraceli s žádostí o pomoc na šamany, vědmy či bylinkáře. Ty, o nichž věděli, že toho hodně ví a jsou srdcem spjatí s jakousi vyšší universální moudrostí.

Dodnes mezi námi žijí lidé, kteří si uchovali schopnost cítit a vnímat přírodní zákony. Mohou pomáhat nejrůznějšími způsoby.

Jedním z postupů, jak obnovit rovnováhu v sobě samých i v rodině, jsou konstelace, navazující na tradice šamanů. 

Kdo je šaman

Šamana chápeme jako někoho, kdo dokáže vnímat i to, co není smysly nebo rozumem běžně postihnutelné.

Má silně rozvinutou intuici, věří jí a ví, jak její pomoci využít ve spojení se svými znalostmi a zkušenostmi.

Šamana nepoznáte podle toho, že nosí zvláštní oblečení, žije v přírodě nebo odmítá jídlo od McDonalda.

Je to člověk, který vnímá srdcem, umí se přesně vcítit do vašich pocitů a pomůže vám najít cestu.

Nebude vás po té cestě vodit za ruku, ale pomůže vám, abyste byli dost silní a mohli po ní kráčet sami

Takovým člověkem je Vojtěch Lust.

Co jsou to šamanské konstelace

Šamanské konstelace vychází z již rozšířené metody rodinných (systemických) konstelací.

Důležitou roli hraje osobnost šamana, člověka, který šamanskou konstelaci vede. Narozdíl od metody rodinných konstelací se striktně nedrží pravidel původně definovaných autorem rodinných konstelací, ale obohacuje je o informace, které mu v daný moment zprostředkovává jeho intuice, jeho vlastní zážitky a poznatky, které během svého života nasbíral.

Neomezují se na hraní rolí reálných osob, např. matka, syn, partnerka.

Pracují také s jednotlivými složkami osobnosti a uvádějí je do souladu. Pouze člověk, který zná a integroval v sobě všechny svoje stránky, může žít spokojený sám se sebou.

Během jedné konstelace se mohou role jednotlivých účastníků měnit podle toho, jak se konstelace vyvíjí. Do konstelace mohou také přibýt složky jako jsou láska, sexualita nebo tajemství. Ty mohou odkrývat skryté vazby jednotlivých účastníků systému.

Všechny systémy, ve kterých žijeme (naši rodinu, pracovní kolektiv, nás samotné jako celek jednotlivých částí) si můžeme představit jako pavučinu. Všichni jsou v ní propojeni tenkými nitkami nejrůznějších vztahů. Jestliže zataháme za jednu část pavučiny, změní se vazby v celé pavučině. Takto si můžeme představit to, proč mají konstelace vliv na všechny členy systému, nejen na toho, kdo si konstelaci postavil. 


Naši klienti

Šamanské konstelace navštěvují lidé, kteří:

  • mají pocit, že jim ve spokojenosti brání něco, co je skryté
  • mají zdravotní problém, jehož se chtějí zbavit
  • řeší partnerské problémy nebo si chtějí najít partnera
  • chtějí mít lepší vztah se svými dětmi
  • chtějí najít dobrou práci
  • řeší finanční potíže a chtějí si zajistit lepší tok peněz
  • chtějí zažít, jak fungují šamanské konstelace